Olkhonskiye VorotaPreviousNextPart 8. The western coast from Cape Kocherikovskiy to River Angara

16th August, 54th day out, 1535 km. Bolshiye Olkhonskiye Vorota — the line joining Cape Aral on the mainland and Khoboy on the Island of Olkhon — entrance to the Maloye Morye Strait.