Cape Bolshoi KolokolniyPreviousNextPart 8. The western coast from Cape Kocherikovskiy to River Angara

22nd August, 60th day out, 1808 km. Cape Bolshoy Kolokolniy ahead — northern boundary of Peshanaya Bay.