Maloye Morye Strait.Maloye Morye Strait, view from the Olkhon Island.