Olkhon Island Previous photo: On the Island of Olkhon Next photo: Sagan-Khushun Cape Go on to the gallery The Island of Olkhon and the Maloye Morye

Olkhon Island and Maloye More (Small Sea).